Immobrussels.be >>  Diensten >> Syndicus in Brussel

Syndicus van mede-eigendom in Brussel

De syndicus in Brussel is vaak een immobiliënkantoor dat zich heeft gespecialiseerd in het beheer van vastgoed. Soms ontstaan conflicten als gevolg van onverwachte kosten. Met een duidelijk kadercontract en opvolging door de raad van beheer kan vaak worden voorkomen dat een “point of no return” wordt bereikt.

Vind de juiste syndicus met "SyndicusKiezen"

Wat doet de syndicus van het gebouw?

De syndicus is de verplichte sleutelfiguur in een gebouw of een groep gebouwen, en is verantwoordelijk voor het beheer van de mede-eigendom.

De syndicus van de mede-eigendom, of hij nu in Brussel of elders in België is gevestigd, moet veel zaken regelen: in de eerste plaats moet hij de besluiten van de algemene vergadering uitvoeren en erop toezien dat het reglement van de mede-eigendom wordt gerespecteerd.

Ten tweede beheert hij/zij de dagelijkse werking van het pand en moet hij/zij ervoor zorgen dat het goed wordt onderhouden.

Er zij op gewezen dat de vertegenwoordiging van de mede-eigendom tegenover derden, zoals leveranciers of in rechte, zowel in de rol van eiser als van verweerder, eveneens tot zijn taken behoort.

Tenslotte is de syndicus van de mede-eigendom belast met het bijhouden van de rekeningen van de mede-eigendom, het laten goedkeuren ervan door de algemene vergadering van mede-eigenaars en het verdelen van de lasten onder de mede-eigenaars naar rato van hun duizendsten in de gemeenschappelijke delen.

Hoe kiest u een syndicus voor een gebouw in Brussel?

Een van de kwaliteiten die vaak ontbreekt bij een syndicus van mede-eigendom is zijn beschikbaarheid, we kunnen regelmatig in de commentaren van onze lezers lezen “de syndicus komt nooit naar het gebouw”.

Om te vermijden dat de taak van de syndicus een louter administratief beheer is, raden wij u aan een syndicus van mede-eigendom in Brussel te kiezen voor een gebouw gelegen in de hoofdstad.

Wie beheert een mede-eigendom, de syndicus alleen?

Natuurlijk niet, de syndicus is er om de instructies uit te voeren die hem door de mede-eigenaars worden gegeven. 

Dit verdient een beetje meer uitleg. Een mede-eigendom wordt beheerd door 3 mede-eigendomsorganen:

  • De algemene vergadering, die is samengesteld uit alle mede-eigenaars
  • De raad van de mede-eigendom: deze bestaat uit mede-eigenaars die door de algemene vergadering zijn verkozen en heeft tot taak toezicht te houden op het goede beheer van de beheerder.
  • De syndicus, die in de eerste plaats tot taak heeft de door de algemene vergadering genomen besluiten uit te voeren, de boekhouding van het gebouw bij te houden en de nodige maatregelen te treffen om het gebouw in goede staat te bewaren.

Hieraan kan de functie van commissaris van de rekeningen worden toegevoegd, die tot taak heeft de financiën van de mede-eigendom te controleren. Deze persoon maakt deel uit van de condominiumraad, maar heeft een zeer specifieke rol.

Alles is vastgelegd in de statuten van de mede-eigendom, waarin ook de datum van de algemene vergadering wordt vermeld. Meer informatie over de statuten van een mede-eigendom vindt u op de website notaris.be

Het zijn dus de mede-eigenaars die samen de beslissingen nemen. Voor Brussel geldt hetzelfde als voor de rest van België, het is een federale wetgeving.

Aanvullende informatie over de functie van de beheerder, de syndicus van de mede-eigendom en de eigenaars.

Hieronder vindt u links naar verenigingen van syndici met een rol in Brussel. Bij het huren zijn er twee partijen: de eigenaar (ook wel de verhuurder genoemd) en de huurder. Bovendien wordt, wanneer een gebouw eigendom is van verschillende eigenaars, vaak een syndicus voor het gebouwsbeheer opgericht. Zijn rol bestaat erin alle onderhoudsproblemen op te lossen en ervoor te zorgen dat iedereen zijn steentje bijdraagt aan het gebouw. Vastgoedbeheerders zijn vaak makelaarskantoren die zich hebben gespecialiseerd in vastgoedbeheer. Conflicten ontstaan vaak als gevolg van onverwachte kosten. De vakbonden van eigenaars en huurders zijn er om de belangen te behartigen van de partijen die zij vertegenwoordigen.

  • Op zoek naar een syndicus? Immobrussels kan u helpen! Immobrussels brengt u in contact met de beste gebouwenbeheerders in Brussel. Hoe doe je dat? Het is heel simpel! Vul gewoon het formulier in
  • Unie van Syndici vzw De Unie van Syndici werd opgericht als autonome beroepsvereniging op 20 augustus 2009. Sinds 2015 is UVS vzw officieel erkend als nationale beroepsvereniging door de minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid en is in die hoedanigheid ook vertegenwoordigd in de Hoge Raad voor Zelfstandigen en de KMO’s. DE aparte vereniging zorgt dat : de stem van de vastgoedbeheerders niet verloren laten gaan, het breoep van ‘syundicus’ door dyndici op de juiste manier te vertegenwoordigen, een moderne en etisch profiel te geven.
  • Het Nationaal Eigenaars- en Mede-eigenaarssyndicaat Het NEMS is een niet-politieke belangenvereniging die opkomt voor de rechten van eigenaars, mede-eigenaars, verhuurders en vastgoedvennootschappen op Belgisch niveau.

  • Verenigde Eigenaars Verenigde Eigenaars is een onafhankelijke dynamische belangengroep die sinds meer dan 40 jaar de belangen van vastgoedeigenaars verdedigt.
  • Eigenaarsbond De Eigenaarsbond (Eb) VZW is een onafhankelijke belangengroepering, gesticht op 1 januari 1941 (hiermee de oudste van België) om ten dienste te staan van eigenaars en mede-eigenaars, privépersonen en professionelen zoals beheerders, rentmeesters en syndici, bedrijfsleiders, kmo-bedrijven en immobiliënvennootschappen en dit in gans het Vlaamse Gewest.
 
  • The International Union of Property Owners (UIPI) “UIPI heeft tot taak de belangen, behoeften en zorgen van eigenaars van onroerend goed op nationaal, Europees en internationaal niveau te beschermen en te bevorderen. Om de rechten van privé-eigenaren te beschermen. De doelstellingen van het UIPI zijn het bevorderen van gunstige economische, juridische en fiscale voorwaarden voor de particuliere onroerendgoedsector, het eigen woningbezit en de particuliere huursector. De rol aantonen van particulier eigendom en particuliere eigendom in de economie en de samenleving, in termen van het scheppen van werkgelegenheid, bron van economische groei, belastingbron, verschaffer van betaalbare huisvesting, bron van inkomen en sociale zekerheid, bijdrager aan plattelands- en stadsontwikkeling, en bescherming van het cultureel erfgoed. Het bevorderen van de ontwikkeling van privé-eigendom wereldwijd. Deze site is alleen in het Engels”.
Je hebt nog steeds 2 keuzes
#1.MIJN NEST

Ontvang nieuwe panden per e-mail op basis van uw zoekcriteria

#2.BELEGGEN

Vind de exclusieve lijst van vastgoedinvesteringen met een gegarandeerd rendement.