ImmoBrussels.be >> Blog

Plaatsbeschrijving Brussel

Plaatsbeschrijving Brussel

Een plaatsbeschrijving is een verplichte procedure bij het ondertekenen of opzeggen van een huurovereenkomst. Dit wordt een ingangs- of uitgangsplaatsbeschrijving genoemd.
Wat is een plaatsbeschrijving en wie kan deze uitvoeren? Wat zijn de vereisten?
Hoeveel kost het en wie moet het betalen?
Kom alles te weten over de plaatsbeschrijving van een woning in Brussel!

Plaatsbeschrijving Brussel

Wil je een plaatsbeschrijving uitvoeren in Brussel ? Dan is dit de plek !

De expert moet in onderling overleg tussen de huurder en de verhuurder worden aangewezen. Dit kan bijvoorbeeld een landmeter, architect of vastgoeddeskundige zijn.

Ben je op zoek naar een expert om je plaatsbeschrijving in Brussel uit te voeren? Wij hebben een lijst samengesteld van de 5 beste experts in Brussel!

Wat zijn de regels die in acht moeten worden genomen bij het uitvoeren van een plaatsbeschrijving in Brussel ?

Opdat een plaatsbeschrijving geldig zou zijn, moeten de volgende regels in acht worden genomen ;

 • De plaatsbeschrijving moet schriftelijk, ondertekend en gedateerd zijn.
 • De plaatsbeschrijving moet het voorwerp uitmaken van een procedure op tegenspraak: er is sprake van een procedure op tegenspraak wanneer alle partijen aanwezig zijn op de zitting/het proces, of op zijn minst vertegenwoordigd worden door een advocaat.
 • Het document moet gedetailleerd zijn: alle kamers en uitrustingen moeten worden opgesomd en gedetailleerd in een plaatsbeschrijving (krassen op het parket, brandplekken op het werkblad, chips in de tegels, enz.) Een clausule zoals “de woning is in goede algemene staat en bekend bij beide partijen” kan bijvoorbeeld geen plaatsbeschrijving zijn en is waardeloos.

Goed om te weten : foto’s kunnen worden toegevoegd aan de plaatsbeschrijving.

 • Meterstanden moeten worden opgenomen in de plaatsbeschrijving.
 • Het document moet in evenveel exemplaren worden opgemaakt als er personen bij betrokken zijn (meestal een verhuurder en een huurder), plus één exemplaar voor registratiedoeleinden.
 • De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd.
 • Het document moet door de verhuurder worden geregistreerd.

Goed om te weten ! Als de eigenaar van een woning zelf de plaatsbeschrijving heeft opgesteld en de toekomstige huurder het niet eens is met de inhoud ervan, moet hij deze zeker niet ondertekenen. Hij kan beginnen met de verhuurder wijzigingen voor te stellen. Als de verhuurder weigert, kan de huurder vervolgens voorstellen om een expert in te schakelen voor een objectieve plaatsbeschrijving.

Wie moet er betalen voor een plaatsbeschrijving in Brussel?

De plaatsbeschrijving is voor gezamenlijke rekening : de helft wordt betaald door de huurder en de andere helft door de verhuurder.

Maar zoals we hierboven hebben vermeld, is een plaatsbeschrijving die zonder expert wordt uitgevoerd natuurlijk gratis.

Heb je net een appartement gehuurd en wil je een gezamenlijke plaatsbeschrijving laten maken? Niets is eenvoudiger! Vul gewoon onderstaand formulier in en ontvang een offerte van een erkend expert.

Of u nu een ingangs- of uitgangsplaatsbeschrijving wilt laten opmaken voor een woning of appartement in Brussel, Immobrussels heeft voor u de erkende deskundigen op een rijtje gezet, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Het is mogelijk om zelf een plaatsbeschrijving uit te voeren, maar dit loopt vaak uit op een conflict tussen huurders en verhuurders. Een professionele externe persoon kan een plaatsbeschrijving met volledige objectiviteit uitvoeren en heeft de ervaring in het vak om alles te identificeren waarmee rekening moet worden gehouden. Dit is niet gratis, maar het zal je helpen om later problemen te voorkomen.

Als je werkzaamheden laat uitvoeren, moet je ook overwegen om een plaatsbeschrijving uit te voeren voordat je begint. Het is altijd handig om een verslag te hebben.

Vraag een offerte aan voor een plaatsbeschrijving in Brussel - Zonder bindend !

Wat is een plaatsbeschrijving ?

Een plaatsbeschrijving is een verplicht document dat de staat van een woning beschrijft voor en na de verhuur: het is de ingangs- of uitgangsplaatsbeschrijving.

Vergeet niet om de plaatsbeschrijving op te nemen wanneer u uw huurovereenkomst registreert – dit is nu ook verplicht in Brussel!

Ingangsplaatsbeschrijving

De ingangsplaatsbeschrijving van een woning is een verplichte procedure voor het opstellen van een document waarin de staat van de woning wordt beschreven wanneer de huurder de woning in bezit neemt. De inventaris moet worden uitgevoerd voordat de huurder de woning betrekt, tijdens de periode dat de woning leegstaat of ten laatste tijdens de eerste maand van ingebruikname.

Let op : de eigenaar is verplicht om ervoor te zorgen dat het gehuurde pand voldoet aan de veiligheids-, uitrustings- en gezondheidsnormen die zijn vastgelegd in de Brusselse Huisvestingscode. Van deze regel mag alleen worden afgeweken in het kader van een renovatiehuurcontract.

Wanneer de huurder verhuist (na het verlaten van de woning maar voor het teruggeven van de sleutels), moet er een uitgangsplaatsbeschrijving worden opgesteld.

Deze twee plaatsbeschrijvingen worden dan met elkaar vergeleken om te bepalen of de huurder tijdens zijn huurperiode schade aan de woning heeft veroorzaakt.

Goed om te weten ! Als er in de loop van een huurovereenkomst bepaalde wijzigingen aan het gehuurde worden aangebracht, kan elke partij eisen dat er een nieuwe plaatsbeschrijving wordt opgesteld.

Uitgangsplaatsbeschrijving

Zoals we net hebben vermeld, vergelijkt de uitgangsplaatsbeschrijving de staat van de woning met die van ingangsplaatsbeschrijving. De uitgangsplaatsbeschrijving wordt uitgevoerd na het vertrek van de huurder en identificeert eventuele tekortkomingen of schade die aan de huurder kunnen worden toegeschreven. Vervolgens wordt een eventuele financiële vergoeding berekend, waarbij rekening wordt gehouden met de volgende factoren ;

 • De uitsplitsing van de reparaties die door de verhuurder of de huurder moeten worden uitgevoerd,
 • De voorwaarden van het huurcontract,
 • De onderhoudsdocumenten voor de verschillende uitrustingen,
 • Alle werkzaamheden die tijdens de huurperiode zijn uitgevoerd,
 • Uitgewisselde correspondentie.

Wie heeft het recht om een plaatsbeschrijving van een woning in Brussel te uitvoeren ?

Hoewel een plaatsbeschrijving sinds juni 2017 verplicht is in België, hoeft deze niet te worden uitgevoerd door een expert. Iedereen die meerderjarig is, mag dit document opstellen. De huurder en de verhuurder kunnen de plaatsbeschrijving dus samen opstellen, wat een minnelijke plaatsbeschrijving wordt genoemd. Dit is financieel zinvol, omdat het proces gratis is, maar het kan beide partijen blootstellen aan het risico van conflicten.

Het is ook belangrijk om op te merken dat er een aantal regels in acht moeten worden genomen om een plaatsbeschrijving geldig te laten zijn. Het inschakelen van een expert is daarom een sterk aanbevolen oplossing.

Dit beroep is niet beschermd. Alleen taxateurs die lid zijn van een federatie zoals ABEX of CIBEX, om er maar een paar te noemen, zullen je de garantie geven van goed werk.

Goed om te weten ! Dezelfde persoon hoeft niet noodzakelijk de ingangs- en uitgangsplaatsbeschrijving van je woning in Brussel uit te voeren.

Goed om te weten ! In een huurovereenkomst kan soms worden bepaald dat de plaatsbeschrijving moet worden opgesteld door een deskundige. Dit is een volkomen legale clausule. In dit geval moet de deskundige echter altijd in onderling overleg worden aangesteld en moeten de kosten tussen beide partijen worden verdeeld. In geen geval mag een huurovereenkomst voorzien in de diensten van een bepaalde expert of in een andere verdeling van de kosten dan hierboven uiteengezet.

Als de twee partijen het niet eens kunnen worden over de keuze van de deskundige, kunnen ze elk op eigen kosten een individuele deskundige benoemen.

Hoeveel kost een plaatsbeschrijving door een expert ?

Reken op een bedrag tussen €200 en €500 voor een rapport dat is opgesteld door een expert, zodat je een professioneel document krijgt dat aan het eind van de dag niet meer in twijfel kan worden getrokken. Hier is een voorbeeld van de prijzen van Habitat Square voor 2022 :

Kosten van een ingangsplaatsbeschrijving

INGANGSPLAATSBESCRIJVING (21% BTW per partij)

Type eigendom 

1 slaapkamer  1 badkamer

2 slaapkamers  1 badkamer

3 slaapkamers  1 badkamer

4 slaapkamers  2 badkamers

5 slaapkamers  2 badkamers

Studio

130 € 

/

/

/

/

Flat 

150 € 

175 € 

185 € 

195 € 

205 € 

Huis 

250 € 

275 € 

285 € 

300 € 

325 € 

* Gemeubileerd gebouw : + 50 %

** Kantoor : 19,50 € per pagina incl. btw.

Kosten van een uitgangsplaatsbeschrijving in Brussel

UITGANGSPLAATSBESCRIJVING (21% BTW per partij)

Type eigendom 

1 slaapkamer  1 badkamer

2 slaapkamers  1 badkamer

3 slaapkamers  1 badkamer

4 slaapkamers  2 badkamers

5 slaapkamers  2 badkamers

Studio

100 € 

/

/

/

/

Flat 

110 € 

150 € 

165 € 

180 € 

195 € 

Huis 

180 € 

180 € 

200 € 

240 € 

260 € 

Houd rekening met mogelijke supplementen

 • Toeslag tuin/buiten inclusief terras en kelder : € 15
 • Extra badkamer : € 15
 • Extra onafhankelijke garage, 2e niveau kelder : € 15
 • Extra kantoor : € 15
 • Contra-expertise opdracht of gemeubileerd : 50 %
Je hebt nog steeds 2 keuzes
#1.MIJN NEST

Ontvang nieuwe panden per e-mail op basis van uw zoekcriteria

#2.BELEGGEN

Vind de exclusieve lijst van vastgoedinvesteringen met een gegarandeerd rendement.