ImmoBrussels.be >> Blog

De energiepremie van 2022 in Vlaanderen

Wilt u investeren in zonnepanelen voor uw warmtepomp? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op de Energiepremie Vlaanderen 2022. Welke soorten eigendommen komen in aanmerking? Hoeveel bedraagt de energiepremie in Vlaanderen? Wie moet de energiebonus voor 2022 aanvragen en welke stappen moeten worden genomen om ervan te profiteren? Immobrussels legt alles uit!

2022 energiepremie in vlaanderen voor zonnepanelen voor een warmtepomp

Panden die in aanmerking komen voor de Energiepremie 2022 in Vlaanderen  

Alle flats, appartementsgebouwen en huizen die vóór 1 januari 2012 op het elektriciteitsnet werden aangesloten of waarvoor meer dan 5 jaar geleden een bouwvergunning werd afgegeven en die voldoen aan de EPB-normen (Energieprestatie van Gebouwen) komen in aanmerking voor de energiepremie van 2022 voor de installatie van zonnepanelen om een warmtepomp aan te drijven. 

Let op: voor sloop- of verbouwingsprojecten geldt de datum waarop de bouwvergunning is verleend en niet de oorspronkelijke datum van aansluiting op het netwerk.

De voorwaarden voor de zonnepaneelpremie

De belangrijkste voorwaarden voor de premie van 2022 voor de installatie van zonnepanelen voor de aandrijving van een warmtepomp in Vlaanderen zijn de volgende:

Let op! Deze lijst van aandoeningen is niet volledig. Alle voorwaarden en technische vereisten voor de energiebonus van 2022 in Vlaanderen zijn te vinden op de informatiefiche van Fluvius, de Belgische aardgas- en elektriciteitsnetbeheerder in alle gemeenten in Vlaanderen.

 • Het regelvermogen van de nieuw geïnstalleerde zonnepanelen is minder dan of gelijk aan 10 kVA,
 • De zonnepanelen worden in gebruik genomen in het jaar 2022, d.w.z. uiterlijk op 31/12/2022.
 • De persoon die de zonnepanelen installeert heeft een ResCert gecertificeerde installateur of laat de installatie controleren en valideren door iemand die zo’n certificaat heeft.
 • De Energiepremie 2022 is slechts eenmaal geldig per woning of per wooneenheid,
 • De zonnepanelen worden uiterlijk 3 maanden na de ingebruikname geregistreerd bij de netbeheerder,
 • De zonnepanelen mogen ten minste 15 jaar na ingebruikname niet naar een ander perceel worden verplaatst,
 • De zonnepanelen mogen niet worden aangevuld met een andere installatie die onder een regime van “doorlopende meters” valt, tenzij de betrokken netgebruiker onherroepelijk afstand heeft gedaan van zijn recht op een doorlopende meter,
 • De aanvraag voor de energiebonus van 2022 moet uiterlijk 3 maanden na ingebruikname van de zonnepanelen worden ingediend,
 • Binnen 90 dagen na de kennisgeving van de nieuwe installatie van de zonnepanelen moet een digitale meter worden geïnstalleerd. De premie kan dus pas worden betaald na de installatie van deze digitale meter.
 • De zonnepanelen mogen niet worden geïnstalleerd op een dakbedekking of een ander oppervlak dat asbest bevat. 

Het bedrag van de energiepremie voor de installatie van zonnepanelen voor een warmtepomp

De premie voor de installatie van zonnepanelen om een warmtepomp aan te drijven wordt als volgt berekend:

 Algemene doelgroepBeschermde consument*.
Eén dag of dag/nacht elektriciteitsmeter

300 € / kWp voor de eerste 4 kWp

150 € / kWp van 4 tot 6 kWp

Maximumbedrag van de premie: 1500 € of 40% van het factuurbedrag inclusief BTW

360 € / kWp voor de eerste 4 kWp

180 € / kWp van 4 tot 6 kWp

Maximumbedrag van de premie: 1800 € of 48% van het factuurbedrag inclusief BTW

Een dag- en een nachtelektriciteitsmeter

300 € / kWp voor de eerste 4 kWp

150 € / kWp van 4 tot 6 kWp

Maximumbedrag van de premie: 1500 € of 40% van het factuurbedrag inclusief BTW

360 € / kWp voor de eerste 4 kWp

180 € / kWp van 4 tot 6 kWp

Maximumbedrag van de premie: 1800 € of 48% van het factuurbedrag inclusief BTW

* Sommige mensen en huishoudens kunnen profiteren van een sterk gereduceerd tarief voor elektriciteit en aardgas. Dit is de “sociale maximumprijs” of het “sociale tarief”. Dit tarief wordt uitsluitend toegekend aan mensen die reeds bepaalde uitkeringen of toeslagen ontvangen. 

Goed om weten: als de energiebonus 2022 wordt aangevraagd door een appartementsgebouw of een appartementsbeheerder voor meerdere wooneenheden in Vlaanderen, bedraagt de bonus per wooneenheid ook maximaal 40% van de gefactureerde bedragen inclusief btw, met een maximumbedrag van 1.500 euro per flat.

Voorbeelden van de premie van 2022 voor de installatie van zonnepanelen voor een warmtepomp 

Als u in 2022 in Vlaanderen nieuwe zonnepanelen installeert en in gebruik neemt en u bent geen beschermde verbruiker, dan wordt uw energiepremie als volgt berekend

 • Voor 12 geïnstalleerde zonnepanelen van 320 Wp met een totaal vermogen van 3,84 kWp ontvangt u, als u aan alle voorwaarden voldoet, een premie van 3,84 x 300 €, dus 1152 €.
 • Voor 18 panelen van 300 Wp geïnstalleerd met een totaal vermogen van 5,40 kWp krijgt u, als u aan alle voorwaarden voldoet, een premie van 4 x 300 € + 1,40 x 150 €, dus 1410 €.
 • Voor 34 panelen van 290 Wp geïnstalleerd met een totaal vermogen van 9,86 kWp ontvangt u, als u aan alle voorwaarden voldoet, een premie van 4 x 300 € + 2 x 150 € , dus 1500 €.

Wie moet de energiepremie aanvragen? 

Het is de persoon die investeert in de zonnepanelen die de premie moet aanvragen. Als er echter een energielening is afgesloten bij een energiebedrijf om de installatie van de zonnepanelen te financieren, kan het betreffende energiebedrijf de premieaanvraag doen namens de lener. In dat geval wordt het premiebedrag in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag van de lening. 

Als u in een flatgebouw woont, moet de premie voor zonnepanelen gekoppeld aan een warmtepomp worden aangevraagd:

 • Door de syndicus als de nieuwe zonnepanelen worden geïnstalleerd in een gemeenschappelijk deel van het mede-eigendom,
 • Door de persoon die de zonnepanelen financiert wanneer ze in een privéruimte worden geïnstalleerd,
 • Indien de installatie van de zonnepanelen het voorwerp is geweest van een co-investering tussen verschillende mede-eigenaars met het oog op de levering van een warmtepomp voor verschillende privéruimten, kan de syndicus van de mede-eigendom het verzoek indienen, mits hij het schriftelijke akkoord van alle betrokken mede-eigenaars voorlegt. 

De energiepremie 2022 aanvragen in Vlaanderen in 5 stappen 

 1. Installatie van zonnepanelen gekoppeld aan een warmtepomp.
 2. Goedkeuring en ingebruikname van de nieuwe zonnepanelen. De datum van inspectie van de zonnepanelen is de officiële datum van ingebruikname en bepaalt dus de hoogte van de premie. Als de nieuwe zonnepanelen bijvoorbeeld in 2022 worden gekeurd, geldt het premiebedrag voor het jaar 2022.
 3. Online registratie van nieuwe zonnepanelen op de Fluvius website binnen 30 dagen na de keuring. Indien binnen 3 maanden na de inspectie geen registratie heeft plaatsgevonden, gaat het recht op de energiepremie van 2022 onherroepelijk verloren.
 4. Verwerking van de premieaanvraag door Fluvius. Als aan alle voorwaarden is voldaan, wordt een bevestigingsbericht met het G-nummer (installatie-identificatienummer) verzonden. 
 5. Als er nog geen digitale meter is geïnstalleerd, neemt Fluvius contact op met de energiepremieaanvrager om deze binnen maximaal 3 maanden te installeren, waarna de premieaanvraag kan worden betaald.